امروز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۷
عکس
جلسه 620

فراخوان چهارمین دو سالانه نشان شیرازه

نشان شیرازه

چهارمین دوسالانهی هنر طراحی کتاب

1399

نشان شیرازه، «چهارمین دوسالانهی هنر طراحی کتاب» توسط اداره کل امور چاپ و نشر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمستان 1399 برگزار میشود. دبیرخانهی دوسالانه از ناشران، طراحان گرافیک، هنرمندان تصویرگر و سایر هنرمندان فعال در صنعت نشر و طراحی کتاب دعوت میکند با ارسال آثار منتشر شدهی خود در سالهای 1397  و 1398در این رویداد شرکت کنند.

·         رئیس دوسالانه : مهرزاد دانش (مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر)

·         دبیر  دوسالانه: کوروش پارسانژاد

·         هیأت انتخاب آثار(به ترتیب الفبا):  علیرضا پورحنیفه/ سیاوش تصاعدیان/ حسن کریم زاده

·         هیأت داوری آثار (به ترتیب الفبا):  ابراهیم حقیقی/ مجید عباسی/ ساعد مشکی/ مسعود نجابتی/ اکبر نیکان پور

اهداف

تأکید بر اهمیت طراحی یکپارچه و خلاقانهی پیکرهی «کتاب» به عنوان موضوعی مهم در طراحی گرافیک و صنعت نشر

 تشویق هنرمندان، ناشران و دستاندرکاران صنعت نشر به ارتقای جایگاه طراحی کتاب

 معرفی و ارائه الگوی مناسب برای طراحی گرافیک کتاب

 تلاش برای بازشناسی و بازآفرینی میراث کتابآرایی در فرهنگ ایران

ماهیت نشانشیرازه

نشان شیرازه جایزهای است که هر دو سال به «شکل» (فیزیک) کتابهای منتشرشده و پدیدآورندگان هنری آن (تیم طراحی)، بر مبنای ارزشهای توأم «زیبایی» و «عملکرد» اهدا میشود.

از آن‌جا که طراحی یکپارچهی کتاب، باز شدن نقش مدیر هنری و حُسن همجواری عوامل هنری کتاب، در سالهای اخیر، در مسیر نزدیکشدن به جایگاه اصلی و مهم خود است. نشان شیرازه میتواند هر دو سال و با توجه به واقعیتهای طراحی کتاب، و فضای مسلط دورهی برگزاری، فهرست جوایز خود را به جریان حرفهای و زیر شاخههای فعال آن تنظیم کند.

بخشهای مسابقهی دوسالانه

بخش مسابقه «پیکرهی کتاب» (کتاب برتر به عنوان پیکرهای واحد و یکپارچه)

1. برترین طراحی «کتاب تصویری» Picture Book  

2. برترین طراحی «کتاب مصوّر» Illustrated Book  

3. برترین طراحی «کتاب غیر تصویری»

4. برترین طراحی «کتاب علمی ـ آموزشی»

5. برترین طراحی «کتاب گویا»

6. برترین طراحی «کتاب الکترونیک»

7. برترین «مدیر هنری نشر»

8. برترین «ناشر حامی طراحی کتاب»

 بخش مسابقهی « اجزای کتاب» (اجزای کتابهایی که کل کتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمیشوند.)

1. برترین طراحی گرافیک «جلد کتاب» با تصویر (تصویرسازی و عکاسی)

2. برترین طراحی گرافیک «جلد کتاب» با نوشتار (خوشنویسی و تایپوگرافی)

3. برترین طراحی گرافیک «متن» در صفحهآرایی کتابهای گروه سنی کودک و نوجوان

4. برترین طراحی گرافیک «متن» در صفحهآرایی کتاب بزرگسال

5. برترین طراحی قلم (فونت) متن

جایزهها

1. برگزیدگان بخش مسابقهی «پیکرهی کتاب»

الف: جایزه برترین طراحی «کتاب تصویری»، برترین طراحی «کتاب مصوّر»، برترین طراحی «کتاب غیر تصویری» ، برترین طراحی «کتاب علمی ـ آموزشی»، برترین طراحی «کتاب گویا» و برترین طراحی «کتاب الکترونیک» عبارت است از:

 «نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «جایزهی نقدی60 میلیون ریالی» به هریک از پدیدآورندگان هنری در هر کتاب (مدیر هنری، طراح گرافیک جلد و متن، تصویرگر، عکاس و ...)

 «دیپلم افتخار» و «خرید کتاب برگزیده از ناشر تا سقف 80میلیون ریال»

ب: جایزهی «برترین مدیر هنری نشر» عبارت است از:

 «نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «جایزهی نقدی 80 میلیون ریالی»

ج: جایزهی «برترین ناشر حامی طراحی کتاب» عبارت است از:

 «نشان شیرازه»، «دیپلم افتخار» و «خرید کتاب از ناشر تا سقف 150 میلیون ریال»

2. برگزیدگان بخش مسابقهی «اجزای کتاب»

جایزه  ی این بخش به هریک از پدیدآورندگان هنری در 5 رشتهی این بخش اهدا میشود:

 «دیپلم افتخار» و «جایزهی نقدی60 میلیون ریالی»

3. تقدیرشوندگان

 «لوح تقدیر» و «جایزهی نقدی 20میلیون ریالی» به یک نفر در 5 رشته بخش اجزای کتاب

شرایط و مقررات بخش مسابقه

1. فقط کتابهایی مجاز به شرکت در چهارمین دوسالانه هستند که در سالهای 1397و 1398 (به استناد شناسنامهی کتاب) با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشند.

2. فقط پدیدآورندگانی مجاز به شرکت در این رویداد هستند که نام آنها در شناسنامهی کتاب آمده باشد.

3. در مواردی که یکی از اجزای کتاب، به اشتراک، بین دو یا چند هنرمند انجام شده باشد، جایزه تنها به یکی از هنرمندان به انتخاب خودشان اهدا میشود. تمامی مسؤولیتهای حقوقی ناشی از چنین مواردی برعهدهی شرکت کنندگان است. هنرمندان در چنین مواردی باید فرد نمایندهی جمع را در فرم ثبت نام، معرفی کنند.

4. شرکتکننده میتواند هریک از پدیدآورندگان هنری یا ناشر کتاب باشد. ضروری است ناشران و هنرمندان با هماهنگی یکدیگر در مسابقه شرکت کنند، تا ارسال کتابهای تکراری، کار دبیرخانه را دشوار و پیچیده نکند.

5. از هر هنرمند در هر رشته حداکثر 3 اثر و در مجموع 10 اثر پذیرفته خواهد شد.

6. تعداد آثار ارسالی از سوی ناشر محدودیتی ندارد، به شرط آن که ناقص بند 5 نباشد.

7. آثار تحویل شده به دبیرخانه با ارزش کمتر از 3 میلیون ریال، پس داده نخواهد شد.

8. بازسازی و آمادهسازی کتابهای ترجمه شده، در صورتی که واجد خلاقیت و اثرگذاری طراح گرافیک برروی نسخهی زبان فارسی نباشد، از موضوع این دوسالانه خارج است. از این جهت لازم است برای داوری دقیق مصداقهای مورد نظر دوسالانه، نسخهی اصلی کتاب، به امانت، به دبیرخانه ارسال شود.

9. برای برگزاری نمایشگاه دوسالانه، در صورتی که دبیرخانه بخشهایی از طراحی گرافیک یا تصویرگری کتابهای منتخب را استفاده کند، از طراحان گرافیک و تصویرگران درخواست خواهد شد بر اساس موازین حرفهای، صرفا برای مدت برگزاری نمایشگاه، فایل طراحی یا اصل تصویرها را در قبال دریافت رسید، به برگزارکننده امانت بدهند.

10. در بخش طراحی قلم فارسی، تنها «فونت»های دیجیتال با کاربری رایانهای برای «متن» که در کتابهای منتشر شده استفاده شده باشند پذیرفته میشود و تایپ فیس و طراحی حروف پیشنهادی، از موضوع دوسالانه خارج است.

11. درخواست کنندگان شرکت در بخش مسابقه کتاب‌های الکترونیک  فایل کتاب را در قسمت الصاق مدارک بارگذاری کنند.

12. آثار منتخب و برتر بخش مسابقه چهارمین دوسالانه در کتاب چهارمین دوسالانهی نشان شیرازه چاپ و به منتخبین، گواهی شرکت و یک نسخه کتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

13. شرکتدادن کپی در دوسالانه ممنوع است. در هر زمان و هر مرحله از برگزاری دوسالانه که که برگزارکننده مطمئن شود «اثر» مصداق کپی است، علاوه بر حذف آن اثر، تمامی آثار شرکتکننده را از رویداد خارج میکند.

14. در صورتی که احراز کپیبودن اثر پس از اهدای رتبه و جایزه باشد، برگزارکننده با انتشار خبر رسمی، جایزه و رتبهی اهدایی را پس خواهد گرفت.

15. شکایت حقوقی صاحبان آثار که اثرشان از سوی دیگری کپی شده باشد، متوجه برگزارکننده نیست و هیچ مسؤولیتی ـ جز آنچه در بند 12و13 آمده ـ در قبال چنین مواردی ندارد.

16. تصمیمگیری در موارد گفته نشده و پیشبینی نشده با شورای سیاستگذاری جشنواره است.


  مهلت ارسال آثار : 15 بهمن 1399

برای دریافت اطلاعات بیشتر دربارهی مقررات شرکت در دوسالانه نشان شیرازه و تکمیل فرم ثبت‌نام به درگاه الکترونیکی زیر مراجعه شود.

Shirazeh.farhang.gov.ir                      

نشانی دبیرخانه: تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه دوم، اتاق شماره 237، دبیرخانه چهارمین دوسالانه جشنواره نشان شیرازه

تلفن: 38512334 - 38512468

 

نسخه پی دی اف